MobilitApp

Eina per ajudar a analitzar el flux de mobilitat de la ciutadania a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
I tu com vens al campus?

Notícies

MobilitApp recull viatges multimodals anonimitzats de la ciutadania: d'on a on viatgem, en quin mitjà de transport, on canviem de mitjà de transport